Znamenitosti

 • Crkva svetog Vlaha

  Crkva svetog Vlaha izgrađena je 1876. Toga dana kamen temeljac je blagoslovio nadžupnik don Mato Štuk, tadašnji župnik Orebića. Na njezinom mjestu prije toga bila je crkvica sv. Ivana, a još ranije malena crkvica-kapela sv. Nikole.
    • Crkvica svetog Stjepana

  U crkvici sv. Stjepana na janjinskom groblju, više puta obnovljenoj, i danas se vrše crkveni obredi. Ta se crkva spominje 1222. godine, ali postojala je i mnogo prije.  • Knežev dvor

  Dubrovačka vlada je u Janjini 1465. sagradila “Knežev dvor” s državnim grbom i kipom sv. Vlaha, tamnicom, oružarom, skladištem, stanom i kancelarijom za kneza-kapetana. Iste godine osnovala je kapetaniju preko koje je vršila svoju upravnu, sudsku i administrativnu vlast. • Pomorska baština

  Šetajući se Janjinom i Popovom Lukom,  po arhitekturi nekih kuća uočiti ćete da su nekadašnji stanari i vlasnici bili  pomorski kapetani i brodovlasnici. • Pelješka vina - Plavac Mali

  Doći na Pelješac, a ne posjetiti pelješke vinograde i nepcima ne priuštiti zadovoljstvo kušanja crnih čuvenih vina jednostavno je nemoguće. Škrta zemlja i mukotrpan rad vrijednih pelješćana proizveli su čuvena vina. • Plaže

  Plaže su smještene na području drača i Sresera. • Malostonski kanal

  Malostonski zaljev i Malo more (posebni rezervat), na području Janine zauzima 921 ha mora.
   Pretraga smještaja

Ostanite u kontaktu
Poveznice

Hrvatska turistička zajednica
TZ Dubrovačko-neretvanske Županije

   Visit Pelješac