Vrsta smještaja
Kategorija
Broj soba
Broj kreveta
Pomoćni kreveti
Apartman pod Maslinom
***
2
2
2
TZO Janjina
Follow us on