Vrsta smještaja
Kategorija
Broj soba
Broj kreveta
Pomoćni kreveti
Apartman Sergej 4 + 2
*****
2
4
2
Kontakt
Vlasnik: Zlata Belović
Na Bratkovice 25
TZO Janjina
Follow us on