Vrsta smještaja
Kategorija
Broj soba
Broj kreveta
Pomoćni kreveti
A7
*****
3
7
0
A5
*****
2
5
0
Kontakt
Vlasnik: Lucija Kalafatović
Drače 48
TZO Janjina
Follow us on