Vrsta smještaja
Kategorija
Broj soba
Broj kreveta
Pomoćni kreveti
Apartman 1 2+1
***
1
2
1
Apartman 2 4+1
***
2
4
1
Apartman 3 4+1
***
2
4
1
Kontakt
Vlasnik: Matko Pleho
Drače 68
TZO Janjina
Follow us on