Vrsta smještaja
Kategorija
Broj soba
Broj kreveta
Pomoćni kreveti
Apartmani Mratinović-Sreser 4+1
*****
2
4
1
Apartmani Mratinović-Sreser 2+2
*****
2
2
2
Apartmani Mratinović-Sreser 2+2
*****
2
2
2
Apartmani Mratinović-Sreser 2+1
*****
1
2
1
Apartmani Mratinović-Sreser 4+2
*****
2
4
3
Kontakt
Vlasnik: Ana Mratinović
Kraj 6
TZO Janjina
Follow us on