Dubrovačka vlada je u Janjini 1465. sagradila “Knežev dvor” s državnim grbom i kipom sv. Vlaha, tamnicom, oružarom, skladištem, stanom i kancelarijom za kneza-kapetana. Iste godine osnovala je kapetaniju preko koje je vršila svoju upravnu, sudsku i administrativnu vlast.


U novije vrijeme, povijesničari navode kako Janjina nikada nije imala Knežiju, pa tako ni kneza. Prema zakonima Dubrovačke Republike, Pelješac nikada nije imao knežije. Knežiju i kneza imao je Ston, a na Pelješcu su još bile samo dvije kapetanije, i to u Janjini i Trstenici (Orebiću).

Galerija slika

TZO Janjina
Follow us on