TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JANJINA

DRAČE 80

20246 JANJINA

OIB 09568428527

TEL. +385 (0)20 741 130

E-MAIL: info@visitjanjina.hr

Bianka Jasprica, direktorica


PREDSJEDNIK

Vlatko Mratović

Dužnost predsjednika Turističke zajednice općine Janjina obnaša načelnik Općine Janjina.
 
Predsjednik predstavlja Turističku zajednicu, te je ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća. Saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Turističkog vijeća te zajedno s direktoricom Turističke zajednice priprema sjednice. Pokreće i suradnju TZ-a s drugim zajednicama i organizacijama kada je to u interesu Turističke zajednice općine Janjina i razvoja ovog područja kao turističke destinacije.

TURISTIČKO VIJEĆE, članovi

Matko Pleho

Tonči Nožica

Vlatko Mratović

Leo Kalafatović

Ivo Šegović

Ana Mratinović

Stipo Šegović

Luka Markić

Robert Vištica 

Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Turističke zajednice, a broji osam članova koje bira Skupština vodeći računa o tome da u njemu budu predstavnici svih djelatnosti u turizmu općine Janjina. Kao izvršno tijelo Turističko vijeće priprema materijale za razmatranje na Skupštini, ali i upravlja imovinom Turističke zajednice, imenuje direktora/icu Turističke zajednice, te donosi akte koji nisu u direktnoj ingerenciji Skupštine. Predsjednik Turističke zajednice je ujedno i predsjednik Turističkog vijeća.


SKUPŠTINA, članovi

Stipo Šegović

Vlatko Mratović

Ivo Šegović

Martina Prodan

Miroslav Šundrica

Robert Anthony Jasprica

Jadranka Deak

Nikica Jasprica

Ivo Levanat

Anka Nožica

Nevela Deak

Aleksandra Kiridžija

Sandra Vištica

Smiljana Ban

Frano Kučer

Nataša Marinković

Tonći Nožica

Ana Mratinović

Marina Rašić

Najviše tijelo Turističke zajednice općine Janjina je Skupština koja njome i upravlja, a čine je predstavnici članova. Udio predstavnika članova Zajednice u Skupštini određuje se razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu TZ-a. Prihod čine uplaćena članarina i 25% boravišne pristojbe. Statutom Turističke zajednice definirano je upravo s obzirom na udio u prihodu koliko će pojedinih predstavnika biti u Skupštini, ali jedan član ne može imati više od 40 posto predstavnika u ovom tijelu. Mandat članovima Skupštine traje četiri godine. Članovi Skupštine donose niz akata, poput plana i programa rada, financijskog plana, razmatraju i donose godišnje izvješće o radu, ali i raspravljaju o najznačajnijim pitanja vezanim uz rad Turističke zajednice. 


O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
 
Turističke  zajednice su pravne osobe osnovane radi promicanja i unapređenja turizma i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge, odnosno obavljaju djelatnost neposredno povezanu s turizmom. Turistička zajednica ima zakonski određene zadaće, a osnovne su promocija turizma s ciljem povećanja turističkog prometa, poboljšanje uvjeta boravka gostiju  (u smislu implementacije novih turističkih proizvoda, organizacije manifestacija i uređenja mjesta), informativna djelatnost i, općenito, podizanje kvalitete turističkog proizvoda.

TZO Janjina
Follow us on