Oglašavanje na web portalu TZO Janjina besplatno je za članove TZO Janjine.

Oglašavati se mogu članovi s valjanim rješenjem.

Postupak unošenja/ažuriranja objekta

 1. https://www.visitjanjina.hr/TZ_EDIT/index.php?l=hr - otvorite administratorske stranice putem ovog linka
 2. Otvorit će Vam se ekran kao na slici ispod
 3. Ukoliko Vaš objekt je već objavljen na web portalu TZO Janjine, potrebno je koristeći postojeće pristupne podatke ažurirati sadržaj  na način da:
 • kliknete na edit/uredi
 • unesete sve pojedinosti koje vaš objekt sadrži
 • unesete nazive smještajnih jedinica, npr. studio apartman, jednosobni apartman (2+2), kuća za odmor....
 • označite poziciju svog objekta na google mapi
 • izmjeniti fotografije

          Korisnicko ime je Vaše ime i prezime bez razmaka, sve mala slova. Korisničko ime: imeprezime, npr. jozojozic, ivanivanovic....


         5. Ukoliko Vaš objekt je objavljan, ali ste zaboravili pristupne podatke

 • kliknite na "zaboravili ste lozinku"
 • unesite e-mail kojim ste se registrirali na portal
 • na e-mail ćete dobiti lozinku 
 • dalje kao pod točkom 4.

         Korisnicko ime je Vaše ime i prezime bez razmaka, sve mala slova. Korisničko ime: imeprezime, npr. jozojozic, ivanivanovic....


       6. Ukoliko Vaš objekt još nije registriran i ne prikazuje se na web portalu, nakon ulaska na admin dio web portala potrebno je:

 • registracija za nove članove
 • unesete svoje podatke
 • započnite unos objekta na način da na tabu "objekti" odaberete privatni smještaj/hotel i kliknete na "+dodaj novi"
 • nakon toga unosite podatke po redu
 • na tabu "smještajne jedinice" dodajete vrste smještajnih jedinica "studio apartman", "kuća za odmor"
 • na google mapi označite poziciju objekta
 • unesite fotografije objekta

        Korisničko ime i lozinku izabirete sami prilikom registracije.


TZO Janjina ne odgovara za objavljeni sadržaj već je isti isključiva odgovornost članova TZO Janjina.

Broj mobitela koji unesete i e-mail adresa prilikom registracije su oni koji se prikazuju kao kontakt podaci objekta.

Ukoliko trebate izmjeniti svoje korisničke podatke, javite se TZO Janjina da ne dođe do duplog prikaza objekta.

TZO Janjina
Follow us on