Dubrovačko-neretvanska županija zajedno s partnerima, 2014. godine uspostavili su prvu Tematsku turističku cestu u našoj županiji.
Pelješac je izabran zbog bogate ruralne turističke ponude, a ”vinsko carstvo” nazvana je po najvrjednijem resursu ovog prostora.
 
Donesen Pravilnik  je točno definirao uvjete koje sudionici moraju zadovoljiti te je  u Cesti Pelješac te godine bilo više od 100 sudionika:
 
22 vinarije
18 kušaonica vina
1 vinski bar
8 agroturizama
2 školjkara
3 proizvođača suvenira
5 značajnih primjera baštine
7 ostala ponuda (poput biciklističkih i planinarskih puteva…)
40-ak restorana (kao pridruženi članovi).
 
 
Davne, 2014. izrađeni je  info materijal – dvojezična brošura ‘Pelješac vinsko carstvo’ –  koja sadržava kartu na kojoj su naznačeni svi objekti, njihove fotografija i info podaci, stalke za brošure i pločice s vizualom za Cestu Pelješac za svaki objekt.
Također je  postavljena  signalizacija koja uključuje velike info table kao i putokaze smeđe signalizacije za svakog od sudionika.Nažalost od 2018.godine tematska turistička staza nije ažurirana, odnosno nije unesena nova sadržajna ruralna ponuda niti je tiskana nova brošura ni postavljena jednoobrazna turistička signalizacija.
 
Ukoliko ste zainteresirani poslovni subjekti koji udovoljavaju uvjetima  Pravilnika o tematskim turističkim cestama Dubrovačko- neretvanske županije, možete se prijaviti sa ispunjenom Prijavnicom i fotografijma objekta, jer planiramo do kraja godine tiskati novu brošuru.
 
Prijavnicu i Pravilnik  možete preuzeti na služenoj stranici tz www.visitjanjina.hr te dostaviti na mail info@visitjanjina.hr
 
Poziv je otvoren do 17. listopada 2023. 
 
TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE JANJINA
 
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE JANJINA, JANJINA 68, 20246 JANJINA,
IBAN: HR6424070001100020708, OIB: 09568428427 WEB: www.visitjanjina.hr, 
E: ADRESA: info@visitjanjina.hr TEL.: +385(0)98772233
 
 

 

TZO Janjina
Follow us on