Vrsta smještaja
Kategorija
Broj soba
Broj kreveta
Pomoćni kreveti
A2+2
*****
0
2
2
A2+2
*****
0
2
2
A2+2
*****
0
2
2
A2+2
*****
0
2
2
A2+2
*****
0
2
2
Kontakt
Vlasnik: Luka Markić
Put Perčevića 83
TZO Janjina
Follow us on